Úvod Technické informace Životnost pilového pásu

Důležité zásady pro životnost pilového pásu

Pokud chcete aby Vám pilový pás dosahoval dlouhé životnosti a vysokého výkonu důsledně kontrolujte uvedené body.V případě vašeho zájmu, můžete využít zaškolení vaší obsluhy našimi techniky FIPAS ve vaší provozovně.

 Údržba stroje
Životnost a výkon pilového pásu je přímo úměrná stavu stroje a schopnosti obsluhy nastavit řezné parametry na daný dělený materiál.

Vedení pilového pásu
Vodítka pravidelně kontrolujte a seřizujte.Důsledně kontrolujte stav opotřebení vodících ložisek a tvrdokovových kamenů. Při opotřebení okamžitě vyměňujte. Vodítka nastavujte vždy co nejblíže k dělenému materiálu.

Oběžná kola
Vždy udržujte čisté i neopotřebené, přesně vzájemně vyrovnané.Doporučujeme pravidelnou kontrolu nabíhání pilového pásu na napínacím kole.


Třískové kartáče
Vždy udržujte čisté a neopotřebené a správně nastavené. Pravidelnou výměnou zajistíte vhodné podmínky pro pilový pás.

Napnutí pilového pásu
Předepsané napnutí pásu je důležité pro rovný a hladký řez, taktéž má podstatný vliv na životnost nástroje. Napnutí pásu kontrolujte tenzometrem doporučeným výrobcem.

Rozteč zubů
Dodržujte hodnoty uvedené v tabulkách.Velikost ozubení musí být přímo úměrná velikosti třísky. Rozteč zubů, posuv do řezu a řezná rychlost jsou parametry, které zásadním způsobem ovlivňují životnost a výkony pilových pásů.


Řezná rychlost

Pečlivě dodržujte předepsanou řeznou rychlost pro jednotlivé typy materiálů.

Posuv do řezu
K nastavení správného posuvu použijte vzorce ,tabulky nebo doporučená data ze systému SAWCALC.

Chladící kapalina
Do místa řezu přivádějte dostatek chladící kapaliny ve správné poměru. Koncentraci měřte refraktometrem.

Volba ozubení a parametry napnutí jsou rozdílné jak pro námi dodávané  pilové pásy značky LENOX a RÖNTGEN  tak pro jiné značky pilových pásů.

V případě dalších dotazů se obraťte na náš tým FIPAS techniků.

 

Kontaktujte nás

FIPAS – pily na kov s.r.o.
Arbesova 866
337 01 Rokycany

Tel.: +420 371 720 100
Mobil: +420 607 574 313
E-mail: info@fipas.cz