LENOX cermetové pilové kotouče

Pilové kotouče na kov LENOX CIRCTECH ™ s pájenými břitovými destičkami z cermetu (směs keramiky a slinutého karbidu), jsou určeny pro dělení trubek i plných materiálů. Pilové kotouče s cermetovými destičkami jsou určené především na dělení nízkolegovaných a legovaných ocelí. Cermetové pilové kotouče naleznou uplatnění při vysoko-produktivním dělení, kde se klade důraz na vysokou rychlost řezání a vysokou kvalitu povrchu bez nutnosti dalšího obrábění.

LENOX CM

Pilové kotouče LENOX CM pro dělení uhlíkových a nízkolegovaných ocelí.

LENOX CM 200

Pilové kotouče LENOX CM 200 pro dělení nástrojových a legovaných ocelí.